Tel. 233 375 683

 

• PREVENCE
Pravidelné preventivní prohlídky se provádějí optimálně jednou za půl roku a jejich hlavním účelem je zachytit počínající onemocnění zubů nebo měkkých tkání zavčas a předejít tak nepříjemným a bolestivým stavům, které by mohly vést až ke ztrátě zubu. Součástí prohlídky je kontrolní vyšetření zubů a měkkých tkání dutiny ústní, zhodnocení úrovně zubní hygieny a případně zhotovení kontrolních digitálních RVG snímků. Na základě tohoto vyšetření se po konzultaci s klientem stanoví plán terapie.
• ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE
Jejím hlavním cílem je záchrana zubu, který je postižen ztrátou tvrdých tkání, způsobenou nejčastěji kazem nebo úrazem. Pokud nedošlo k postižení nervového systému zubu, spočívá řešení těchto defektů v rekonstrukci pomocí estetických fotokompozitních materiálů nebo kvalitního amalgámu.Při zasažení dřeńové dutiny zubu, je nutné ošetření kořenových kanálků.
• ENDODONCIE
Ošetření kořenových kanálků je nutné v případech, kdy se zubní kaz dostává do blízkosti nervu a infekce proniká do dřeňové dutiny zubu a nebo při poškození zubu úrazem.Cílem každé endodontické léčby je zachování postiženého nevitálního (mrtvého) zubu v dutině ústní bez omezení jeho funkce.
Endodontický zákrok sestává z nalezení a zprůchodnění všech kořenových kanálků zubu a přesném změření jejich délky pomocí apexlokátoru a měřícího RVG snímku. Dále opracování a rozšíření kanálků nikl-titanovými nástroji, jejich dokonalá desinfekce a hermetické zaplnění pomocí kondenzace gutaperči.
• PROTETIKA
Cílem protetického ošetření je náhrada ztracených tvrdých zubních tkání u jednotlivých zubů pomocí faset, kořenových nástaveb nebo korunek, náhrada ztracených zubů pomocí fixních můstků, případně řešení větších defektů chrupu snímatelnými náhradami.
• STOMATOCHIRURGIE
Sem patří běžné zákroky dentoalveolární chirurgie, jako jsou extrakce(vytažení) zubů, které již není možné zachránit, extrakce zubů moudrosti, resekce kořenových hrotů a chirurgie měkkých tkání dutiny ústní.
• DENTÁLNÍ HYGIENA
Dentální hygienistka je samostatný člen stomatologického týmu, který má za úkol především odborné odstranění zubního kamene a plaku, které jsou hlavní příčinou zánětu dásní a vzniku parodontozy. Hlavními příznaky zánětu dásní je jejich zarudnutí, otok, krvácivost, bolestivost, případně zápach z úst. Odstranění zubního kamene se provádí pomocí ultrazvukových koncovek a speciálních ručních nástrojů - kyret.
Hygienistka Vás také naučí, jak o své zuby správně a efektivně pečovat. Jejím dalším úkolem je odstranění pigmentací, tedy povrchového zabarvení zubů, které vzniká nejčastěji kouřením, konzumací červeného vína , kávy, čaje, coca-coly, apod.
Obvyklá frekvence návštěv u dentální hygienistky je dvakrát ročně, ale je to velmi individuální a závisí na klientově spolupráci.
• BĚLENÍ ZUBŮ
Zubní sklovina má svou přirozenou barvu. U každého člověka se mírně liší. Může však docházet k zabarvování skloviny v důsledku kouření, pití čaje, kávy, atd.
Bělení zubů je estetická úprava povrchu skloviny, která se provádí peroxidem vodíku nebo karbamid peroxidem. Před bělením zubů je vždy nutná návštěva u zubního lékaře nebo dentální hygienistky, kvůli posouzení stavu chrupu. Je třeba vědět, že je možné vybělit pouze vlastní sklovinu. Nikoliv tedy, plomby, korunky a můstky .
Bělení zubů může způsobit dočasnou citlivost a přesto sklovinu ani nerv nijak nepoškodí. Do 48 hodin po bělení se sklovina zcela zregeneruje. Po tuto dobu je také doporučená tzv.“ Bílá dieta“, kdy by se měl klient vyvarovat barevným potravinám a nápojům tj. káva, čaj, červené víno, cola, borůvky, červená řepa, kečup atd.
Metody bělení:
Ordinační bělení: provádí se pomocí peroxidového gelu, který se aplikuje na sklovinu a dále na něj působí světlo plasmové lampy, které reaguje s gelem a urychlí bělící proces. Jedna procedura trvá 15 min a většinou se dělají 3-4 procedury. K celkovému vybělení zubů stačí jedna návštěva, kdy klient odchází cca za 1,5h. Cena tohoto bělení se pohybuje od 5000 tisíc korun.
Domácí bělení: klient si na zuby sám aplikuje bělící gel pomocí speciálních plastových nosičů, které jsou zhotoveny podle jeho otisků zubů. Pro tuto bělící metodu se používají gely s nižší koncentrací peroxidu a proto i celková doba bělení trvá déle cca 5- 10 dní. Cena tohoto bělení se pohybuje od 3000 tisíc korun.
Bělící pasty: obsahují jen zanedbatelné procento peroxidu nebo vůbec žádný, tím pádem nemohou zuby vybělit. Dokáží pouze udržet vybělený efekt déle a to jen při správném používání a vhodném typu bělící zubní pasty.
• AIRFLOW (pískovač)
Je speciální přístroj k odstranění pigmentace ( tj. tmavé skvrny na sklovině např. od pití kávy, čaje, tabáku, červeného vína a dalších barených potravin a nápojů) a zubního plaku.
Pracuje na bázi vodní trysky, vzduchu a kalciového prášku, který je bez příchuti. Airflow neboli pískovač  vše účinně a rychle odstraní i na těžce přístupných místech. Dále je vhodný pro klienty s nasazeným fixním ortodontickým aparátem.
Ošetrení je bezbolestné a provádí se bez anestezie.  V naší ordinaci používáme přístroj Prophy Mate Neo.

 

 


 
© 2013 Dentanela s.r.o.